7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü

Nisan 7, 2021

KVKK NEDİR?

Verilerin disiplin altına alınması, temel hak ve özgürlüğe göre korunmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu denir.

Bu kapsamda 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sayede kişisel verilerin, hak ve özgürlüğün korunması amaçlanmıştır.

KVKK’NIN AMACI

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

KVKK’NIN ÖNEMİ

Veri güvenliğini sağlamayı amaç edinen KVKK aynı zamanda yasal düzenleme işlevini de yapar. Hukuk kurallarını kabul etmeli ve hukuka uygun hareketler yapılmalıdır. En önemlisi de daima güncel ve doğru olmalıdır.

KVKK DAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, kişisel verileri tamamen ya da otomatik yolla işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kişisel verileri, otomatik olmasa bile, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Gerçek kişilere ait olan her türlü özel bilgi, kişisel veridir. Paylaştığınız adınız, soyadınız, e-posta adresleri, T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası gibi bilgiler kişisel veridir

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri, kişinin kökeni, ırkı, mezhebi, düşünceleri, felsefesi, dini, sağlığı, cinsiyeti, kılık kıyafeti ve kısacası hayatı ile ilgili verilerdir.

Kişisel verilerimiz bir gün değil, her gün önemli...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu