• Bina: ELC
 • Pencere: Yok
 • Tahta Sayısı: Yok
 • Bağlantı Seçenekleri:
 • Projektör: 1
 • Ders Kayıt Sistemi: Yok
 • Dijital Kalem: Yok
 • Doküman Kamera: Yok
 • Öğrenciler İçin Priz: Yok
 • Kamera: Yok
 • Capacity: 21
 • Bağlantı Seçenekleri: